Doen

Projectleider duurzame bedrijfsvoering ODRU. -lopend sinds 2020- De organisatie is nu op weg naar CO2-neutraal. Hiervoor heb ik een plan van aanpak opgesteld, geïnventariseerd wat de CO2 footprint is en met het MT ambities geformuleerd en stappen gezet. Momenteel uitvoering geven aan het plan. Focus op CO2 footprint en stappen die daaruit volgen, zoals woon-werkverkeer en zakelijk verkeer verduurzamen. Ten tweede het inkoopbeleid verduurzamen. De participatie van de medewerkers en communicatie erover is onderdeel van het proces en natuurlijk verbonden bij de uitvoering.

Adviseur bij het team Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie, Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). – lopend sinds 2019- Diverse educatie- en coördinatieopdrachten over afval, afvalscheiding, zwerfafval en duurzaamheid bij basisscholen in gemeenten De Bilt, Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede. Faciliteren scholen met educatie en informatie. Afvalproject met inzet theater voor basisscholen. Voor scholen in Vijf Heerenlanden een informatiefilmpje gemaakt over het educatieve aanbod in tijden van de Covid-pandemie.

Projectcoördinatie en communicatie van het educatieproject ‘Almere geeft Energie‘ voor Stichting Stad & Natuur Almere. Basisscholen in Almere kregen de gelegenheid om in co-creatie aan de slag te gaan met energie-educatie. Maatwerk op scholen en passend bij het eigen onderwijs.

Communicatie en projectbegeleiding bij het DuurzaamheidsFonds Houten. Dit lokale fonds stimuleert duurzame initiatieven van burgers of organisaties met financiën en expertise.

Projectcoördinatie van hergebruik van gekapte bomen in de wijk Kerckebosch te Zeist, voor de Omgevingsdienst regio Utrecht. In samenwerking met de basisscholen in de wijk zijn nestkasten gemaakt op bezoekerscentrum de Boswerf. Met het VMBO college, CCZ, zijn picknickbanken gemaakt en teruggeplaatst in de wijk. Voor beide projecten zijn PR-momenten georganiseerd met de lokale bestuurders. Een daarvan was te zien bij RTV Utrecht als item ‘Keuze van de Kijker’.

Projectcoördinatie van het communicatieproject de ‘Kunst van Recyclen’ voor de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Een serie workshops is aan kinderen van BSO’s aangeboden waarin het belang van recycling van elektrische apparaten naar voren kwam. Kinderen maakten een kunstwerk dat tentoongesteld is in de betreffende gemeente. Voor alle afgeronde workshops en tentoonstellingen zijn PR-momenten georganiseerd met lokale bestuurders.

Project- en procesbegeleiding, fondsenwerving voor basisschool de Zevensprong, te Houten voor het vergroenen van het schoolplein. Brugfunctie vervuld tussen leerkrachten, aannemer en gemeente Houten. Fondsen aangeschreven en gehonoreerd. Resultaat een uitdagender en groen speelgedeelte op het speelplein.