Realiseren

Bijeenkomsten Energie-initiatieven Samen met de NMU bijeenkomsten georganiseerd (online en hybride) voor inwoners provincie Utrecht om de energietransitie te versnellen.

Netwerkbijeenkomst Voor het programma Duurzaam Door (RVO) is een bijeenkomst over regionale samenwerkingsvormen georganiseerd in het inspirerende CliniClowns College. Doel was de uitwisseling van kennis en ervaring van en voor de verschillende netwerken rond thema’s als energie, duurzaamheid en mobiliteit.

Presentatie ‘Geven aan Groen’ voor de ledenvergadering van IUCN-NL, zijn de resultaten en bevindingen van de adviesopdracht ‘Geven aan Groen’ gepresenteerd. Groen Geven presentatie iucn

Workshop Fondsenwerving en Crowdfunding voor Stichting Utrecht Natuurlijk een workshop gegeven voor belangstellenden over fondsenwerving.

Mini-symposium ‘Daar krijg je energie van!‘ Voor basisscholen in de provincie Utrecht is een mini-symposium georganiseerd over energiebesparing en energie-opwekking. Doel was het uitwisselen van ervaringen van schooldirecteuren die energiebesparing en -opwekking als uitdaging zagen. Met een mini-markt van verschillende aanbieders was deze kennisuitwisseling met het aanreiken van oplossingen een geslaagde bijeenkomst. Opdracht voor de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU).

Congres ‘Energiek Vooruit!’ een congres over praktische duurzame maatregelen en energiebesparing voor sportverenigingen en sportaccommodaties, in samenwerking met Cailin Partners. De bijeenkomst van 18 september 2014 vond plaats op Papendal waar zo’n 175 deelnemers zich meldden om meer te horen (of te vertellen) over de te nemen duurzame stappen. Dit congres is in opdracht van de provincie Gelderland uitgevoerd.

Congres ‘Watts Next?’ een bijeenkomst over energiebesparing en duurzame gebouwen voor basisscholen en gemeentelijk vastgoed, in samenwerking met Cailin Partners. We realiseerden deze succesvolle bijeenkomst en energiemarkt voor de provincie Gelderland.

Bijeenkomst voor de Stroom waterpartners in samenwerking met Cailin Partners, over vervolg van het watereducatie programma in Zuid Holland. Voor Weizigt NME centrum is een ondersteunende Prezi presentatie gemaakt.

Groen Schoolplein bij basisschool de Zevensprong, Houten. Project- en procesbegeleiding, fondsenwerving voor het vergroenen van het schoolplein. Brugfunctie vervuld tussen leerkrachten, aannemer en gemeente Houten. Fondsen aangeschreven en gehonoreerd. Resultaat een uitdagender en groen speelgedeelte op het speelplein. 

Communicatie en projectbegeleiding  bij het DuurzaamheidsFonds Houten ij het. Dit lokale fonds stimuleert duurzame initiatieven van burgers of organisaties met financiën en expertise.